Winddruk op het stalgordijn

Onderstaande tabel geeft de windsnelheden weer met de daarbij horende winddruk per m².

Winddruk op het ventilatiegordijn, voorbeeldberekening:
Om een indicatie te geven van de krachten die een ventilatiegordijn moet doorstaan bij zware storm volgt hieronder een voorbeeldberekening. We gaan uit van de volgende gegevens:
Hoogte gordijn: 3 mtr.
Lengte gordijn: 65 mtr.
Oppervlak gordijn: 3 x 65 = 195 m²
De krachten die we dan, op basis van bovenstaande tabel, mogen verwachten op het ventilatiegordijn zijn als volgt: 195 m2 x 50 kg = 9750 kg = 9,8 ton.