Weersafhankelijke factoren

Het gebied, de spantafstand, en belendende factoren (als bebossing en bebouwing) zijn van invloed op:

  • De bepaling van de afstand van de windgeleidebeugels;
  • Het wel of niet toepassen van windbreekgaas c.q. vogelgaas.

Gebruik windbreek- of vogelgaas

Als algemene stelregel kan worden aangehouden dat in gebieden met een gemiddelde windsnelheid boven de 4,5 m/s het gebruik van windbreekgaas (PX-10) wordt geadviseerd. In de wat meer windstille gebieden wordt geadviseerd vogelgaas te gebruiken daar dit niet alleen de vogels weert, maar ook een gelijkmatige kering aan de binnenzijde van het zeildoek vormt. Hierdoor wordt het zeil beter geleid tijdens bedienen, hetgeen ten goede komt aan de levensverwachting van het zeildoek.