Klimaatcomputer ANCULARE

Stalgordijnen die zich automatisch aanpassen aan wisselende weersomstandigheden. Wildeboer kan een computer leveren die u het regelen van de stand van de ventilatiegordijnen uit handen neemt. Zo is men verzekerd van een zo optimaal mogelijk stalklimaat dat continu wordt afgestemd op wisselende weersomstandigheden.

De ANCULARE is een klimaatcomputer voor het regelen van ventilatiegordijnen in natuurlijk geventileerde rundveestallen. De gordijnen kunnen aan weerszijden van de stal onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden. (Deze onafhankelijke sturing is niet van toepassing bij de ACNV regeling onderdeel van de MDV). De ANCULARE kan worden voorzien van sturing op een regensensor of van volledige klimaatsturing via een volledig weerstation.

Eenvoudige uitvoering: Sturing enkel op regen

Bij deze optie wordt in elke ventilatieopening een regensensor geplaatst welke gekoppeld wordt aan de ANCULARE. Het gordijn zal zich volledig sluiten tijdens een regenbui en na afloop terugkeren in de oorspronkelijke positie. Deze optie kan interessant zijn indien weinig dakoverstek aanwezig is. Eventueel is deze uitvoering later altijd nog uit te breiden met een weerstation en temperatuuropnemers.

Complete uitvoering: Volledig weersafhankelijk

Bij een complete uitvoering wordt de klimaatcomputer gekoppeld aan een weerstation dat in een mast boven op de nok van de stal gemonteerd wordt. Het weerstation stuurt de actuele weergegevens door naar de klimaatcomputer, welke aan de hand hiervan de juiste gordijnstand bepaalt. Het weerstation wordt standaard uitgevoerd met opnemers voor:

  • Windrichting   
  • Windsnelheid
  • Regen
  • Buitentemperatuur

Daarnaast krijgt de klimaatcomputer per regelbaar stalgordijn een signaal binnen via een opnemer voor de binnentemperatuur. Via een combinatie van deze gegevens zal het gordijn zich aanpassen aan de actuele weeromstandigheden.

Verder beschikt de ANCULARE standaard over diverse basis besturingseenheden, waaronder regelingen
in stappen of proportioneel, tijdschakelklokken voor verlichting en stroverdeler, verwarmen of koelen. De
bediening is opgebouwd met duidelijke symbolen waardoor u in één oogopslag ziet waarmee u bezig
bent.


Systeemopbouw

Een ANCULARE kan 1 of 2 stalgordijnen onafhankelijk van elkaar aansturen. Meer dan 2 gordijnen onafhankelijk van elkaar aansturen is mogelijk door een zogeheten “Master-Slave” opstelling.
(zie hieronder) Hierbij worden 2 of meerdere klimaatcomputers aan elkaar gekoppeld.

De klimaatcomputer kan optioneel worden uitgevoerd met PC- besturing waardoor het loggen van gegevens mogelijk wordt. Dit is een vereiste bij deelname aan de ACNV regeling, onderdeel van de Maatlat Duurzame Veehouderij.


Maatlat Duurzame Veehouderij

Bouwt men conform de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij, dan heeft men door toepassing van de ANCULARE de mogelijkheid om punten te behalen binnen de ammoniakmaatlat met een ACNV-waardig systeem (Automatic Controlled Natural Ventilation). Door bij hoge windsnelheden de luchtsnelheid in de stal te remmen wordt de ammoniakemissie gereduceerd. Dit realiseert de ANCULARE door de ventilatieopeningen te verkleinen wanneer de windsnelheid toeneemt. Niet alle stallen komen in aanmerking voor het ACNV systeem. Men dient het stalontwerp zelf te toetsen aan de eisen! Actuele informatie omtrent de Maatlat Duurzame Veehouderij is te vinden op www.smk.nl

Dataloggen bij ANCULARE (optioneel leverbaar)

Om aan te tonen dat de stalgordijnen conform het regelalgoritme van de ACNV gestuurd worden, dient de stand van de gordijnen geregistreerd te worden (dataloggen). Het dataloggen vindt bij de ANCULARE plaats via een PC. Hierop installeert Wildeboer het managementprogramma Rainbow+. Ook binnen Rainbow+ staat bedieningsgemak en de grafische weergave centraal. In één oogopslag verkrijgt men een overzicht van alle geactiveerde stalgordijnen. Wildeboer stelt tot slot een opleverrapport en regelalgoritme op, programmeert de klimaatcomputer volgens de eisen van de MDV en biedt een onderhoudscontract aan dat verplicht is gesteld door de ACNV.

 

Opmerkingen betreffende de klimaatsturing en ACNV-regeling:

  • Wildeboer kan een klimaatcomputer leveren dat de gordijnen kan regelen conform de eisen van het ACNV systeem. Wildeboer beoordeelt niet zelf of uw situatie aan deze richtlijn voldoet!
  • De PC die benodigd is bij het dataloggen is NIET in een offerte inbegrepen tenzij anders vermeld, het programma vereist minimaal Windows XP, overige systeemeisen in overleg.
  • De PC moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week in bedrijf zijn.
  • De elektra van de ANCULARE klimaatcomputer moet worden aangesloten op een “schone” groep, bij voorkeur een eindgroep.
  • Indien de afstand tussen klimaatcomputer en de PC meer dan 15 mtr. bedraagt dient een extra communicatiemodule (Smartlink) geïnstalleerd te worden. Deze kosten zijn NIET standaard inbegrepen.